5 handige tips voor het omgaan met gegevensbeheer en dataveiligheid

Download hier je pdf
wat is een ciso

Het takenpakket van gemeenten is de laatste jaren flink uitgebreid. Van de uitvoering en waarborging van Wmo-taken tot de Omgevingswet en het sociaal-domein. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor honderden, al dan niet duizenden, verschillende systemen die allemaal met elkaar verbonden zijn. Systemen waar bergen gevoelige informatie in wordt opgeslagen en geanalyseerd. Des te belangrijker dat de opslag en verwerking van kwetsbare gegevens op de juiste manier wordt gedaan. In dit artikel benoemen we vijf trends die bijdragen aan dataveiligheid bij gemeenten.

wat is een ciso

1. Breng de veiligheidsrisico’s in kaart

Een makkelijk te voorkomen veiligheidsrisico bij gemeenten en overheidsinstanties is de versplintering van informatie of systemen. Vaak hebben zij niet in kaart waar de mogelijke veiligheidsrisico’s of zwakke punten zich in de verschillende systemen bevinden. Daarbij is de rolverdeling onder personeel ook vaak een pijnpunt waar gemeenten tegenaan lopen. Zorg daarom dat er duidelijk is welke werknemers bevoegd zijn om kwetsbare informatie te bekijken en te verwerken. Dataveiligheid begint bij het in kaart brengen van de risico’s.

2. Bewustzijn en verantwoording bij werknemers

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Menselijke fouten zijn dan ook de meest voorkomende oorzaak van een datalek. Het is daarom van essentieel belang dat alle werknemers binnen de organisatie zich bewust zijn van de gevaren en risico’s. De verantwoording die zij op zich nemen wanneer zij werken met gevoelige data is daar ook een onderdeel van. Door werknemers te trainen creëert je een sterke basis voor de algehele dataveiligheid in de organisatie.

3. Investeer in nieuwe technologieën

Steeds meer gemeenten kiezen voor een digitale transformatie. Technologieën en datagedreven werkwijzen zoals machine learning, data-analyse en blockchain bieden gemeenten dan ook tal mogelijkheden om het werk efficiënter én veiliger te maken. Blockchain technologie kan gemeenten bijvoorbeeld helpen bij de borging van kwalitatieve zorg bij wmo-taken en transparante communicatie tussen verschillende zorgaanbieders. Investeren in digitale transformatie met het oog op dataprivacy en gegevensbeheer zal voor veel gemeenten voordelen opleveren. Doe er je voordeel mee.

Meer tips?

Download dan gratis de PDF via onderstaand formulier. Daarin geven we extra tips die belangrijk zijn om de cybersecurity sterk en in orde te houden.

Bel ons
Mail ons